Vi taler meget om bæredygtighed. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om, at en virksomhed er bæredygtig? Er det produktet, er det forretningsideen eller noget tredje?

Og hvad betyder det for virksomhedernes måde at arbejde på, når begreber som bæredygtighed, klimaregnskab og FN’s 17 verdensmål er på både den nationale og den internationale dagsorden?

Artiklen blev bragt i magasinet TID & tendenser i marts 2020.

Læs hele artiklen her:

Foto: Plus Pack