Et af redskaberne til at dokumentere madspild på sygehusets afdelinger.

Fokus på dialog, undervisning, brug af smagepanel og registrering er blot nogle af de komponenter Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital bruger til at nedbringe deres madspild.

Det har krævet en målrettet og engageret indsats – ikke mindst fra Køkkenfunktionens to kostkonsulenter der med stort engagement og respekt for deres kollegaers forskellige fagligheder og interesser er primus motor på flere af indsatserne.

Jeg er fuld af beundring for deres måde hele tiden at finde nye veje at gå på trods af kompleksiteten på et hospital der producerer til forskellige afdelinger og forskellige adresser, laver menuplaner for 3 uger ad gangen, for-producerer en stor del af maden og ikke selv serverer maden men er afhængig af rengørings- og servicepersonale, når maden er ude på afdelingerne.

Samtidig med at fokus hele tiden er på, at patienterne får den rette ernæring. Når de kan så meget, så kan alle noget.