Madspild


Arbejdet inden for madspildsområdet er udviklet i samarbejde med Jane Dyrhauge Thomsen. Vi har begge to mange års erfaring med at generere viden, videndele og udvikle værktøjer og metoder til at nedbringe madspild med fokus på løsninger, der er skabt i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden med fokus på helheden.

Vi arbejder ud fra:

  • at forandringer skabes på tværs af aktører
  • at nysgerrig udforskning og vidensdeling er nøglen
  • at løsninger af komplekse problemstillinger kræver fokus på sammenhænge og lederskab fremfor styring
  • at innovation sker i et særligt rum med fokus på kommunikation og læring

Image