Rådgivning & sparring


Bæredygtighedstiltag inden for fødevarer og hospitality
Få sparring og rådgivning der understøtter jeres virksomhed i arbejdet med bæredygtighedstiltag ved at organisere, researche og facilitere processen fra idé til handling.

Procesdesign
Få sparring på, hvordan du får succes med at designe og lede processer. Det kan være sparring på struktur, ideer til konkrete øvelser eller din egen rolle som facilitator. Eller noget helt fjerde.

Projektledelse
Få sparring på, hvordan du skaber overblik og planlægger dit projekt, så du kommer godt og sikkert i mål. Sparringen kan tage fat i delelementer af dit projekt – fx hvordan du kortlægger og håndterer interessenter, hvordan du bedst kommunikerer med dine projektmedarbejdere og din styregruppe. Det kan også handle om dig som projektleder, og hvordan du bedst tackler din rolle som den der administrerer, styrer og leder.