Ydelser


Arbejdet inden for madspildsområdet er udviklet i samarbejde med Jane Dyrhauge Thomsen. Opgaverne bliver derfor ofte udført i samarbejde med Jane.

Vi har begge mange års erfaring med at generere viden, videndele og udvikle værktøjer og metoder til at nedbringe madspild med fokus på løsninger, der er skabt i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden med fokus på helheden.

Vores udgangspunkt er, at vi bruger madglæde og fokus på trivsel og livskvalitet til at understøtte bæredygtige bevægelser og gøre det abstrakte handlebart.

Felter vi arbejder inden for:

Formidling af viden

Vi formidler viden om:

 • historien om madspild og hvordan arbejdet med madspild har udviklet sig over tid.
 • tendenser og strømninger inden for området samt hvordan vi ser fremtiden inden for madspild.
 • hvordan vi skaber løsninger i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden med fokus på helheden.

Det kan foregå via:

 • Foredrag – skræddersyede og prædefinerede emner
 • Inspirations- og dialogoplæg
 • Workshops

Kortlægning af viden

Vi danner overblik over relevante aktører, hvordan de spiller sammen og hvilke muligheder der er for at sætte konkrete handling i gang med fokus på, hvad der er det nemmeste første skridt på vejen. Vi identificerer hvilken viden:

 • Der allerede er i spil
 • Der er nødvendig for at skabe meningsfulde forandringer
 • Der skal sættes i spil mellem aktører for at gøre det abstrakte konkret

Det kan fx foregå ved:

 • Kvalitative interviews
 • Observationer
 • Workshops
 • Desk research
 • Mundtlig overlevering – dialog/kort oplæg/sparring
 • Kort skriftlig rapport/powerpoint

Facilitering og procesledelse i forhold til innovation og udvikling

 • Vi bruger madglæde og livskvalitet til at understøtte bæredygtige bevægelser og gøre det abstrakte handlebart.
 • Vi har fokus på at gøre det abstrakte konkret så det bliver til at forstå og handle på, og derefter starte med at handle på de muligheder der er her og nu.
 • Vi har fokus på lederskab i forhold til at motivere og inspirere og gøre det tydeligt, hvordan en handling støtter op om formålet.

Det handler om:

 • At gå fra det abstrakte til det konkrete
 • At skabe løsninger der giver værdi for alle involverede aktører

Metoder vi anvender, kan fx være:

 • Koordinering og planlægning
 • Brugerinddragelse
 • Rammesætning
 • Idégenerering