Cases

Stop Spild Lokalt

Opgave: Proces- og projektledelse i forbindelse med udvikling af ny organisering til foreningen Stop Spild Lokalt. Undersøgelse af foreningens fremtidige ønsker og behov samt udvikling af ny organisationsmodel, strategitræ, finansieringsgrundlag, forretningsplan samt plan for implementering. Alt sammen med udgangspunkt i foreningens særlige måde at arbejde på.

VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Opgave: Sparring, rådgivning og procesledelse i forbindelse med workshopdag til igangsættelse af en udviklingsproces med fokus på udviklingen af VIAs internationale professionsbacheloruddannelse; Global Nutrition and Health. Målet er at skabe en højere grad af integration mellem uddannelsen, praksis/praktik og de færdige kandidaters muligheder på arbejdsmarkedet med afsæt i VIA’s strategi om bæredygtighed.

“Johanne har helt fra planlægning til afvikling af workshoppen bidraget med vigtige spørgsmål der har været en god øjenåbner. Samtidig har hun med sin indsigt i uddannelsen og store erfaring med procesledelse bidraget til en velafviklet workshop, hvor alle blev holdt på sporet og de vigtigste fokuspunkter blev diskuteret.”

Lisbeth Bisgaard Thomsen,
Uddannelsesleder, VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Food Nation

Opgave: Udarbejdelse af 20 cases for Food Nation om danske produkter og løsninger indenfor fødevaretab og -spild hele vejen rundt i værdikæden. Casene indgår i en case-samling med danske produkter og løsninger som er relevante i eksportsammenhænge. Case-samlingen er et brandingmateriale som kan fremvise danske produkter og løsninger indenfor fødevaretab og -spild internationalt.

Find case-samlingen her (PDF)

ZBC Roskilde

Opgave: Igangsætte og understøtte forløb mod at gøre de slagter-relaterede uddannelser mere grønne med fokus på bæredygtighed, madspild og økologi. Konkret handlede det om via oplæg, debat og workshops at udarbejde planer for, hvordan emnerne bliver indarbejdet i den eksisterende undervisning og på sigt bliver en naturlig del af faglærernes mindset.

Fazer Food Services A/S

Opgave: Udvikling, planlægning og facilitering af seminardag omkring formulering af ”Madspild version 2”. Herunder
oplæg, workshops og sparring.

”Johanne har givet os værdifuld faglig sparring og guidet processen med nærvær og forståelse for vores forretning. Det
har været givende for os at samarbejde med Johanne, fordi hun på eminent vis har gået ’madspildsvejen’ med os – så vi
er blevet dygtigere til at forstå og håndtere kompleksiteten af madspild i vores værdikæde.”

Lonnie Lund-Hansen,
Kvalitets- og miljøchef, Fazer Food Services A/S

Aarhus Vand

Opgave: Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand.

"Johanne Sønderlund Birn har perioden 2015 – 2018 været medlem af Aarhus Vands Advisory Board. Johannes
baggrund som innovationskonsulent og udvikler specielt inden for fødevaresektoren er en vigtig kompetence for Aarhus
Vand. Johanne har deltaget aktivt i arbejdet og konstruktivt bidraget med erfaring og viden. På baggrund af disse gode
erfaringer anbefalede Borgmester Jacob Bundsgaard Aarhus Vands Generalforsamling at indvælge Johanne som
eksternt bestyrelsesmedlem fra 2018 – 2022. Johannes arbejde i Aarhus Vands bestyrelse er kendetegnet ved en meget
professionel, visionær og innovativ tilgang." Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand

Projekt om jerseytyrekalve

Opgave: Proces- og projektleder på 1-årigt projekt, hvis formål var at involvere hele værdikæden i at udvikle og skabe
nye muligheder for de ca. 23.000 Jerseytyrekalve, der i dag aflives lige efter fødslen. Projektet tog hånd om en etisk
problemstilling samtidig med, at stort spild af et højkvalitetskødprodukt mindskes. Projektet har desuden involveret afsætningsledet for at undersøge efterspørgslen hos detail og food servicesektoren. Projektet var finansieret af
Miljøstyrelsens madspildspulje og foregik i et samarbejde mellem Danish Crown, Arla Foods og Dansk Jersey, ledet og
faciliteret af PrimusMotor og Johanne Birn.

Aarhus Central Food Market

Opgave: Projektleder på food og eventmarked i det centrale Aarhus. Konceptudvikling og projektledelse fra vision til åbning og drift. (I regi af Aarhus Central Food Market)

Johanne kan begå sig på alle organisatoriske niveauer og evner at håndtere et bredt felt af interessenter. Hun er både fagligt og menneskeligt et meget behageligt bekendtskab, som brænder for sit felt.” Lene Nygaard, Vice-director, Business Development & Strategy, Danish Management
http://aarhuscentralfoodmarket.dk/

Madspildsfolder


Opgave: Teknisk konsulent på folder om madspild udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet. Folderen giver overblik over globale problemstillinger relateret til forbrug af råvarer og madspild samt den danske fremgangsmåde på området. Folderen beskriver både historiske tendenser i dansk madkultur og produktion, samt den ’typisk’ danske inkluderende metode hvor alle aktører involveres i løsningerne.
Hent folder som pdf:

https://mst.dk/media/153342/the-value-og-food-global-challenges-local-solutions-to-food-waste.pdf

Business Region MidtVest

Opgave: Facilitering og koordinering af fødevareudviklingsprogrammet ”Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske fødevarer”. Formålet med platformen er, at øge afsætningen af de midt- og vestjyske fødevarer og derved fremme vækst, beskæftigelse og udvikling i fødevareindustrien i Midt- og Vestjylland.

http://brmidtvest.dk/projekter/udviklingsplatform-for-midt-og-vestjyske-foedevarer

Grundfos

Opgave: planlægning og facilitering af dagsmøder i international referencegruppe, der arbejder med emner og temaer relateret til opbygning af nyt virksomhedsmuseum.

Johanne har stor føling med processer og gruppedynamik. Hun leder vores referencegruppe med stor erfaring. Det giver et stort udbytte og masser af læring for både deltagerne og projektet.” Project Consultant, Lead Coordinator, Museum of Production Technique

Madspild – udvikling af forretningsområde

Opgave: Opbygning af fagområde inden for madspild. Udvikling af konkrete værktøjer og metoder til reduktion af madspild i storkøkkener samt frugt- og grøntproduktionen (I regi af AgroTech)

Johanne har en høj integritet og brænder for at gøre tingene grundigt – gerne på jomfrueligt land og uden sikkerhedsnet. Som chef og projektsponsor for Johanne har jeg altid følt mig tryg ved at delegere tunge projektopgaver til hende. Hun har altid påtaget sig udfordringerne og løst dem – selv i meget komplekse og – til tider politiske – situationer.” René Logie Damkjer, Regional Chefkonsulent, Innovationsfonden

Pej Gruppen

Opgave: Artikelskrivning til Pej Gruppens kvartalsmagasin TID & tendenser med fokus på strømninger og trends inden for gastronomi og fødevarer.

Gastronomisk Undergrund

Opgave: Medudvikler og igangsætter af netværket Gastronomisk Undergrund for unge kokke. Gastronomisk Undergrund er en innovativ legeplads for det spirende kokkevækstlag. (I regi af TasteAarhus. Foto: Søren Gammelmark)

Facebook: Gastronomisk Undergrund

DokkX

Opgave: Projektledelse og konceptudvikling af nytænkende udviklingscenter til test og demonstration af velfærdsteknologi og digitale løsninger på DOKK1 i Aarhus. (I regi af Aarhus Kommune).

http://dokkx.dk/

Spillet om spildet

Opgave: Medudvikler og projektleder på ”Spillet om spildet”.  Et brætspil, der inspirerer køkkenpersonale i storkøkkener til at nedbringe madspild. Spillet fungerer som forandringsagent og værktøj til at sikre implementering af nye vaner. (I regi af AgroTech)

Undervisningsmateriale

Opgave: Medudvikler og projektleder på undervisningsmateriale til Tekniske Skolers maduddannelser. Materialet er baseret på teori, cases og værktøjer og skal ruste eleverne til at blive opmærksomme på udfordringer og barrierer og derved klæde dem på til at nedbringe madspild. (I regi af AgroTech)

S’madkassen

Opgave: Projektleder og medudvikler på S’madkassen. Et smagsunivers hvor børns – og forældres – smagsløg blev sat på prøve, når Smage Tage bød på udfordrende smagelege og konkurrencer. (I regi af TasteAarhus)

Smag på Kunsten

Opgave: Projektleder på Smag på Kunsten afholdt i Musikhuset Aarhus i 2011. En nordisk madkunstfestival med fokus på at skabe synergi mellem gastronomer og kunstnere. (I regi af TasteAarhus)

YouTube: Smag på Kunsten

Smag på kunsten (bog)

Redaktør på bogen ”Smag på Kunsten” om gastronomi- og kunsteventen af samme navn, der blev afholdt på ARoS i 2009. (I regi af TasteAarhus)